Archiwum dla Kwiecień 2012

Nowi męczennicy i wyznawcy rosyjscy o „Deklaracji lojalności” metr. Sergiusza (Stragorodskiego)

Fragmenty z rozmaitych wypowiedzi Śww. Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskich na temat herezji sergianizmu. Tłumaczenie za tekstem Witalija Szumiło „Schiarchimandryta Ławrenty i jego czasy. Zarys historii cerkiewnej Czernihowszczyzny (1868-1950), zamieszczonym w czasopiśmie „Prawosławnaja Żizń”, nr 2/2008. Deklaracja wywołała głęboki wstrząs w całej Prawosławnej Rosji. Oburzenie jej treścią było na tyle ogromne, że mało który kapłan […]

, , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

„Deklaracja lojalności” Metropolity Sergiusza (Stragorodskiego) z 1927 roku

Tekst bardzo ważny, rzadko dostępny w polskim tłumaczeniu, zasadniczy dla zrozumienia losów Cerkwi pod rządami bolszewików i istoty procesów życia cerkiewnego trwających od 1927 roku do naszych dni.  List do Prawosławnych Arcypasterzy, Pasterzy i pastwy Patriarchatu Moskiewskiego 16/29 czerwca 1927 Z Bożej łaski pokorny Sergiusz, metropolita Niżegorodzki, Zastępca Pełniącego Obowiązki Patriarchy i Tymczasowy Święty Synod […]

, , , ,

Dodaj komentarz