Archive for category SERGIUSZ NILUS

S.A. Nilus – Jeden ze współczesnych cudów Przepodobnego Sergiusza

Fragment dzieła „Wielikoje w małom” S.A. Nilusa. Źródło: Dzieła Zebrane, tom I, str.str. 68-75, Wyd. Pałomnik, Moskwa, 2005. Słowo „współczesny” w tytule oznacza oczywiście czasy S.A. Nilusa, czyli początek XX wieku.  S.A. Nilus – Jeden ze współczesnych cudów Przepodobnego Sergiusza Głoś słowo, nalegaj, w porę i nie w porę. 2 Tym 4,2 W tych okolicach, […]

, , , , ,

Dodaj komentarz

S.A. Nilus – Epizod z życia Starca Pustelni Optyńskiej, hieroschimnicha Ojca Ambrożego

Fragment dzieła Sergiusza Nilusa „Wielikoje w małom”, I tom Dzieł Zebranych, Moskwa, Pałomnik, 2005, str. 313-322. S.A. Nilus – Epizod z życia Starca Pustelni Optyńskiej, hieroschimnicha Ojca Ambrożego “Przemija postać świata tego”, ale “sprawiedliwy na wieki żyw będzie”. Od sarowskiego Starca, nie zważając na niemal wiek odległości czasowej między nimi, myśl mimochodem przenosi się do […]

, , , ,

Dodaj komentarz

S.A. Nilus – Poszukiwacz niewidzialnego Miasta o. Daniel (Bołotow) – fragment

Fragment z dzieła Sergiusza Nilusa „Wielkie w małym”, I tom Dzieł Zebranych, str. 392-401, Wydawnictwo Pałomnik, Moskwa 2005 – Było to czterdzieści lat temu – pewnego razu opowiadał mi o. Daniel. – Byłem wtedy młodym malarzem i mieszkałem w Petersburgu. Atmosfera duchowa lat sześćdziesiątych [XIX wieku – przyp.tłum.] jest Panu dobrze znana. W tamtym czasie […]

,

Dodaj komentarz

S.A.Nilus – Zadziwiające objawienia w snach chłopskiej dziewczyny Eudoksji

Tekst Sergiusza Nilusa z drugiego tomu jego Dzieł Zebranych. Warto się z nim zapoznać, aby nie tracić trzeźwości w otaczającym nas świecie, który lekceważy Straszny Sąd Boży. Wszak „Bóg jest miłością – więc jak może dopuścić do wiecznej męki choć jednego człowieka?” – tak najczęściej pyta człowiek współczesności. Poniżej znajdziemy odpowiedź również na to pytanie.  […]

, , , ,

Dodaj komentarz

Sergiusz Aleksandrowicz Nilus na temat herezji sergianizmu

Prywatny list znanego rosyjskiego pisarza duchowego Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa, skierowany do Lwa Aleksandrowicza Orłowa, w którym autor obszernie wypowiada się na temat herezji sergianizmu. Szczególnie warte zainteresowania są argumenty Nilusa skierowane przeciwko duchowemu kompromisowi z mocami piekielnymi, reprezentowanymi w jego czasach przez bolszewizm oraz jego współpracowników, sług i popleczników.  Czernihów, 9-11 lutego 1928 Mój wielce […]

,

1 komentarz