Tymoteusz, Patriarcha Aleksandryjski – Kazanie na Święto Cudu Św. Arcystratega Michała w Chonach

Przeczytajmy i w noce świąt św. Arcystratega Michała (5/6 września st.st-18/19 września n.st oraz 7/8 listopada st.st-20/21 listopada n.st) błagajmy Go za bliskich i znajomych nam ludzi, z których niejeden znajduje się w najbardziej beznadziejnej z możliwych sytuacji – pogrążony w mękach piekielnych. Źródło: Wiadomości ze świata Kazanie, wygłoszone przez czcigodnego Tymoteusza, patriarchę Aleksandrii, na […]

, , , , , , ,

Dodaj komentarz

O. Archimandryta Cleopa (Ilie) – O pożytku częstej spowiedzi

Druga część wypowiedzi rumuńskiego Starca o. Cleopy na temat spowiedzi świętej. (Pierwsza część znajduje się tutaj). Tłumaczone na podstawie tekstu z książki „Ne vorbeste părintele Cleopa”, cz. 2, str. 16-22. o. Archimandryta Cleopa (Ilie) O POŻYTKU CZĘSTEJ SPOWIEDZI Pomówmy teraz krótko o pięciu pożytkach, które płyną z częstej spowiedzi. Najmiłosierniejszy Bóg ustanowił dla ludzi Tajemnicę […]

, ,

Dodaj komentarz

o. Serafin Rose – Prawosławie a religia przyszłości

Książka od dłuższego już czasu dostępna w internecie na stronie Monasteru Śww. Cyryla i Metodego. Znaczenie tego dzieła dla uświadomienia chrześcijanom (nie tylko prawosławnym) duchowych zagrożeń naszych czasów jest nie do przecenienia. Współczesna klasyka, która z chrześcijańskiego prawosławnego punktu widzenia odnosi się do problemów współczesnej duchowości i obala sztucznie tworzone, zgubne mity na temat drogi […]

, ,

Dodaj komentarz

Kanon głosu 2 do Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy

Kanon do św. Mikołaja z czwartkowej jutrzni głosu 2 z Oktoichu.   Kanon głosu 2 do św. Ojca naszego Mikołaja, Arcybiskupa Miry Licejskiej, cudotwórcy Pieśń 1 Przyjdźcie, zaśpiewajmy pieśń Chrystusowi Bogu, Który rozdzielił morze i poprowadził ludzi, uwolnionych Przezeń z niewoli egipskiej, albowiem wielka jest chwała Jego. Przyśpiew: Święty Ojcze nasz Mikołaju, błagaj Boga za […]

, ,

Dodaj komentarz

Br. Michał Dimond i br. Piotr Dimond – O nauczaniu Jana Pawła II

Tekst pochodzący z witryny tradycjonalistycznego klasztoru katolickiego Najświętszej Rodziny w stanie Nowy York w USA. Zawiera sedewakantystyczną ocenę nauczania Jana Pawła II. Źródło: http://www.mostholyfamilymonastery.com/john_paul_ii_preached_the_gospel_of_the_antichrist.php   1. Nasza Władczyni, Przenajświętsza Bogurodzica, przepowiedziała, że Rzym stanie się Siedzibą Antychrysta W dniu 19 września 1846 roku, Przenajświętsza Bogurodzica objawiła się w La Salette, we Francji i przepowiedziała, że: […]

, ,

Dodaj komentarz

Św. Przepodobny Serafin (Wyricki) – „Ja to dopuściłem”

Św. Przepodobny Serafin (Wyricki) – „Ja to dopuściłem” Poniższy tekst przepodobny ojciec Serafin adresował do jednego ze swoich duchownych dzieci – biskupa znajdującego się w uwięzieniu. Ta rozmowa Boga z duszą człowieka, duchowny testament Starca, zwrócony jest także do nas wszystkich. Tłumaczenie na podstawie książki «Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев, 1866-1949)», Братство святителя […]

,

Dodaj komentarz

S.A. Nilus – Poszukiwacz niewidzialnego Miasta o. Daniel (Bołotow) – fragment

Fragment z dzieła Sergiusza Nilusa „Wielkie w małym”, I tom Dzieł Zebranych, str. 392-401, Wydawnictwo Pałomnik, Moskwa 2005 – Było to czterdzieści lat temu – pewnego razu opowiadał mi o. Daniel. – Byłem wtedy młodym malarzem i mieszkałem w Petersburgu. Atmosfera duchowa lat sześćdziesiątych [XIX wieku – przyp.tłum.] jest Panu dobrze znana. W tamtym czasie […]

,

Dodaj komentarz