Posts Tagged kanon

Kanon głosu 8 do św. Serafina, Sarowskiego Cudotwórcy

Kanon z Minei, ze służby Świętemu na dzień 2 stycznia. Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas grzesznych!  Kanon głosu 8 do św. Serafina, Sarowskiego Cudotwórcy   Pieśń 1 Irmos: Izrael przeszedł po morzu jak po suchej ziemi, a uciekłszy od egipskiego zła zawołał: zaśpiewajmy pieśń Bogu, Wybawcy naszemu.   Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga […]

, , ,

Dodaj komentarz

Kanon głosu 2 do Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy

Kanon do św. Mikołaja z czwartkowej jutrzni głosu 2 z Oktoichu.   Kanon głosu 2 do św. Ojca naszego Mikołaja, Arcybiskupa Miry Licejskiej, cudotwórcy Pieśń 1 Przyjdźcie, zaśpiewajmy pieśń Chrystusowi Bogu, Który rozdzielił morze i poprowadził ludzi, uwolnionych Przezeń z niewoli egipskiej, albowiem wielka jest chwała Jego. Przyśpiew: Święty Ojcze nasz Mikołaju, błagaj Boga za […]

, ,

Dodaj komentarz