Posts Tagged Patr. Aleksy I (Simanski)

Mowa patriarchy Aleksego I na panichidzie za duszę J.W. Stalina

Umieszczamy ten tekst jako przykład jednego ze szczytowych przejawów sergianizmu. Nie po to, by sądzić jego autorów – to już uczynił Bóg – ale po to, by pamiętać, do czego może doprowadzić droga współpracy z lucyferyzmem. Nie jest to kwestia jedynie historyczna – jak niektórzy mogliby w swojej naiwności uważać – ale jak najbardziej aktualna […]

, , , ,

Dodaj komentarz