Posts Tagged Sergiusz Nilus

S.A. Nilus – Jeden ze współczesnych cudów Przepodobnego Sergiusza

Fragment dzieła „Wielikoje w małom” S.A. Nilusa. Źródło: Dzieła Zebrane, tom I, str.str. 68-75, Wyd. Pałomnik, Moskwa, 2005. Słowo „współczesny” w tytule oznacza oczywiście czasy S.A. Nilusa, czyli początek XX wieku.  S.A. Nilus – Jeden ze współczesnych cudów Przepodobnego Sergiusza Głoś słowo, nalegaj, w porę i nie w porę. 2 Tym 4,2 W tych okolicach, […]

, , , , ,

Dodaj komentarz

S.A. Nilus – Poszukiwacz niewidzialnego Miasta o. Daniel (Bołotow) – fragment

Fragment z dzieła Sergiusza Nilusa „Wielkie w małym”, I tom Dzieł Zebranych, str. 392-401, Wydawnictwo Pałomnik, Moskwa 2005 – Było to czterdzieści lat temu – pewnego razu opowiadał mi o. Daniel. – Byłem wtedy młodym malarzem i mieszkałem w Petersburgu. Atmosfera duchowa lat sześćdziesiątych [XIX wieku – przyp.tłum.] jest Panu dobrze znana. W tamtym czasie […]

,

Dodaj komentarz

S.A.Nilus – Zadziwiające objawienia w snach chłopskiej dziewczyny Eudoksji

Tekst Sergiusza Nilusa z drugiego tomu jego Dzieł Zebranych. Warto się z nim zapoznać, aby nie tracić trzeźwości w otaczającym nas świecie, który lekceważy Straszny Sąd Boży. Wszak „Bóg jest miłością – więc jak może dopuścić do wiecznej męki choć jednego człowieka?” – tak najczęściej pyta człowiek współczesności. Poniżej znajdziemy odpowiedź również na to pytanie.  […]

, , , ,

Dodaj komentarz

Sergiusz Aleksandrowicz Nilus na temat herezji sergianizmu

Prywatny list znanego rosyjskiego pisarza duchowego Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa, skierowany do Lwa Aleksandrowicza Orłowa, w którym autor obszernie wypowiada się na temat herezji sergianizmu. Szczególnie warte zainteresowania są argumenty Nilusa skierowane przeciwko duchowemu kompromisowi z mocami piekielnymi, reprezentowanymi w jego czasach przez bolszewizm oraz jego współpracowników, sług i popleczników.  Czernihów, 9-11 lutego 1928 Mój wielce […]

,

1 komentarz