Posts Tagged św. Mikołaj

Kanon głosu 2 do Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy

Kanon do św. Mikołaja z czwartkowej jutrzni głosu 2 z Oktoichu.   Kanon głosu 2 do św. Ojca naszego Mikołaja, Arcybiskupa Miry Licejskiej, cudotwórcy Pieśń 1 Przyjdźcie, zaśpiewajmy pieśń Chrystusowi Bogu, Który rozdzielił morze i poprowadził ludzi, uwolnionych Przezeń z niewoli egipskiej, albowiem wielka jest chwała Jego. Przyśpiew: Święty Ojcze nasz Mikołaju, błagaj Boga za […]

, ,

Dodaj komentarz

Akatyst do Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy

Źródło: http://monasterujkowice.pl/books.php?b=5 Akatyst do Św. Mikołaja, Arcybiskupa Mir Licejskich, Cudotwórcy   Kondak 1 Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do Ciebie: Raduj się Mikołaju […]

, ,

Dodaj komentarz